Lenco van der Weel mail

Kolonel Sixkazerne Amsterdam.
(01-09-1995 tot 01-01-1998)


Niet echt een kazerne maar een kantoorgebouw met alle gemakken. Een beste officiersmess waar maandelijks
de veteranen uit de regio hun borreltje haalden. Een prima eetzaal en liften tussen de verdiepingen.


Ik kreeg een ruime kamer in de zuid-westvleugel en voor het eerst een secretaresse. Wilma werd een steun en toeverlaat.

De staf Natel was een allegaardje van functies die overal uit de organisatie kwamen.
Inmmers de telecommunicatie en de informatiesystemen van de landmacht werden samengevoegd.
De Verbindingsbataljons, de Verbindingsbedieningscompagnien en staf CVKL werden opgeheven. Op lokaal niveau werden Telematicagroepen opgericht. Omdat de werklast niet wijzigde had de reorganisatie weinig personele gevolgen. Syscon CVKl ging op in staf Natel. Het frequentiemanagementsysteen "Krekel" vertrok naar de belangrijkste gebruiker, het Comcen BLS in Utrecht.
Het veldpostkantoor in Utrecht kwam direct bevel van Natel.
De IT beheerders van het Diensten Centrum Automatisering Koninklijke Landmacht (DCAKL) uit Den Haag kwamen naar Amsterdam.
Alle bedrijfsvoeringssytemen werden in een rap tempo operationeel gemaakt. Voor het beheer van Berdis op 24-uurs basis werd burgerpersoneel aangetrokken.
Het IT-beheer was nieuw voor mij. Ze beheerden de naamserver (DNS) voor het internet binnen Defensie. Op afstand werd het 2 Megabid netwerk tussen de Haagse kazernes beheerd. Defensie ging voor de individuele gebruiker over naar het Windows platform. Een standaard installatie CD werd door ons ontwikkeld en de lokale IT-beheerders konden hiermee nieuwe pc's uniform inrichten.
Mijn kapitein toegevoegd had alles in de hand en ik kreeg de mogelijkheid om me Windows eigen te maken.Ik volgde de cursus Windows NT 3.5 server en workstation. Zelf leerde ik Novell want sommige beheersystemen draaiden onder dat platform.
Het vervangen van de vrachtauto's van de veldpost was te lang uitgesteld en Natel had de middelen voor nieuwe auto's met een kooiaap. Dit was een verlichting voor het personeel.Net toen alles lekker ingeslepen draaide kwam de volgende reorganisatie. Het hele telematica van Defensie werd ondergebracht in de Defensie Telematica Organisatie (DTO).
De klanten gingen voor de producten betalen en er werden service level agreements afgesloten. Mijn burgermedewerker Jan uit onze tijd bij TEA-2 ging bij de staf van het Nationale Territoriaal Commando (NTC) deze onderhandelingen voeren.

De overgang naar DTO ging in stappen. Eerst ging C-Natel met flo, daarna ging de plaatsvervanger naar een functie buiten het DTO.
Ik werd hoofd DTO-Amsterdam en viel onder de Sous Chef Operationeel Beheer DTO.
Die functie was in handen van de brigadegeneraal Hans.
Zijn wekelijks overleg met zijn ondercommandanten werd vaak in Den Haag gehouden. Dat was beter dan Maasland want als bezoeker moest je daar vaak achter de kazerne op een landweggetje parkeren.
Ik beheerde een sterfhuisconstructie waarin steeds weer stukjes staf Natel werden overgeplaatst. Opvallend was dat veel beroepsmilitairen het DTO niet zagen zitten en elders hun heil zochten. De Sectie Tactisch beheer ging over naar DTO Tactisch Beheer dat in het Duyverman Computer Centrum in Maasland huisde.


Het DCC aan de Coldenhovenlaan in Maasland.

De veldpost bleef buiten het DTO en kwam onder bevel van NTC.
Het IT-beheer werd opgesplist in een deel voor de DTO vesting in Den Helder, de overigen gingen naar het DCC. Het MDTN beheer ging naar de DTO vesting Soesterberg. Het beheer over Berdis ging naar de Telematicagroep Den Haag met als standplaats het Plein.
Ik deed op de Sixkazerne als laatste het Natel-licht uit en kreeg een nieuwe taak binnen Operationeel Beheer DTO.

In 1996 werden de gevolgen van de zenuwziekte duidelijker. Ik onderging veel onderzoeken in Utrecht en in december werd ik geopereerd aan mijn rug. De revalidatie gebeurde met fysiotherapeut Cor op de Marinekazerne in Amsterdam.