Lenco van der Weel mail

Frederikkazerne Den Haag.
(22-06-1982 tot 12-08-1985)


Dit is de zijpoort aan de van Alkemadelaan. De foto is genomen vanf de poort van de Alexanderkazerne.

In gebouw 105 zat het Commando Verbindingen Koninklijke Landmacht. De operationele staf stuurde de Verbindingsbataljons 541 en 543 aan. Er werd bedrijfsvoering over het landelijk telefoon- en telexnet verzorgd (Syscon).
Naast de operationele staf was er de afdeling Telecommunicate en Electronica. Zij was verantwoordelijk voor de planning van alle verbindingssystemen van de landmacht. De afdeling werd aangestuurd door de Sous Chef Plannen van de Landmachstaf. Het legerkorps gedeelte was in handen van het bureau TEA-1. De Nationale Sector hoorde thuis in het bureau TEA-2. Dat werd bemand door een majoor en een kapitein. Die laatste was een vacature en werd mijn nieuwe functie. Het bureauhoofd studeerde af als meester in de rechten en ging naar de militaire rechtbank in Arnhem. Ik werd waarnemend bureauhoofd, in het begin zonder een 2e man. In zijn plaats kreeg ik als een van de eersten een tekstverwerker met een extra dos-functie.
We verhuisden naar Zoetermeer en later naar Noordwijk.

De landmacht had haar operationeel gebied in Noord-Duitsland, de marine zat uiteraard op zee, maar de luchtmacht (Klu) zou de oorlog vanaf de vliegvelden in Nederland voeren. Dit betekende dat de luchtmacht op Nederlands grondgebied verbindingsstelsels in eigen beheer had. De verbindingsbehoefte van de commandoposten in Nederland, zoals die van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten (BLS), de Nationaal Territoriaal Commandant (NTC) en de Provinciale Militaire Commandanten (PMC's) werd opnieuw bekeken en aangepast.
Het Automatic Switching Communication Netwerk (ASCON) van de Klu bestond uit een bijna landelijk dekkend straalzenderstelsel.


Overal in Nederland stonden deze hoge Ascon masten.

Het bestond uit een aantal centrale nodes met uitlopers naar de eenheden. De landmacht betaalde een forse uitbreiding van het ASCON zodat bovengenoemde commandoposten van de KL konden worden aangesloten.


Bij Syscon CVKL konden we meekijken naar de status van Ascon. De Klu had ook diverse computerspelletjes meegeleverd.

De landmacht had een aantal handbediende knooppunttelefooncentrales die de verbindingen tussen de centrales op de kazernes verzorgden.


Handbediende eindtelefooncentrale bij de luchtmacht.

Deze waren 24 uur bezet en werden bemand door burgerpersoneel. Op niveau van de Defensiestaf werd besloten tot aanschaf van een drietal geautomatiseerde telefooncentrales. Er werd gekozen voor de Ericson AXT-21 automaat. Het Militaire Defensie Telefoon Netwerk (MDTN) werd onder leiding van de landmacht door PTT gerealiseerd en het beheer kwam bij de landmacht. De centrales van de luchtmacht, marine en de centrale organisatie werden ook aangesloten.
Syscon CVKL werd een 24-uurs bedrijf.
Voor het telexverkeer had de landmacht handbediende centrales. De KLu had het Automatic Message Storage System (AMSS). Ook hier haakte de KL aan en verbouwde hiertoe een bunker in Bilthoven als Telex Concentratie Centrum (TCC).


Handbediende telexcentrale van de landmacht.

In Abtswoude kwam een 2e koppeling met het AMSS, maar de telexkoppeling met Navo bleef handbediend.


De zaal van het TCC Bilthoven nadat de bunker zijn functie had verloren.

Het vaststellen van de gehele verbindingsbehoefte voor de KL in de Nationale Sector was een hele kluif voor een enkele kapitein. Alle plannen moesten worden vastgelegd in memorandums waarin de operationele voordelen en de benodigde financiele middelen waren vermeld.
Militaire satelliet communicatie was in ontwikkeling en kwam het mij welbekende tropscattersysteem vervangen.
Ik kreeg voor een half jaar een kapitein toegevoegd.

De afdeling Verkeer en Vervoer van de Landmachtstaf had behoefte aan beveiligde verbindingen. Er werd een stelsel ontworpen dat gebruik maakte van de toen moderne vercijferapparten Aroflex (een t-1000 telex met een crypto-unit) en de Picoflex, zeg maar een I-pad eveneens met crypto beveiligd.


De Aroflex was een ontwikkeling van Philips Usfa.


Dit was een apparaat van Telefunken.

De centrale zat in de oorlogscommandopost van de BLS in de bunker op de Julianakazerne. Tijdens WINTEX 85 is dit systeem met succes getest.

C-CVKL had met mij andere plannen en vroeg of in zin had in de functie van commandant van de Avbdbedcie van 543 Vbdbat. Gelegerd op de Alexanderkazerne in Den Haag, dus mijn antwoord was ja.