Lenco van der Weel mail

Dienstplichttijd.

Op 13 mei 1974 ging ik onder de wapenen als dienstplichtig soldaat. Eigenlijk als kannonier.
Ik moest opkomen in Breda om in Ossendrecht de rijopleiding op de DAF 1-tonner te volgen.


De manschappenkantine van de legerplaats Ossendrecht.


Ook wel bekend als de wep.

De lesauto was net zo oud als ik, het dubbelklutsen had ik snel onder de knie en na 4 weken moest ik me in Ede melden want met mijn HTS Electrotechniek was ik ingedeeld bij de Verbindingsdienst.
Helaas, er waren drie HTS-ers met achternamen die begonnen met een "W" of een "Z". Daarvoor had de minister andere plannen. We moesten ons dezelfde dag melden op het Genie opleidingscentrum in Vught. Daar kregen we een spoedcursus onderhoud van aggregaten. Dus kwamen de lessen sterkstroom nog van pas.
Na die periode werden we teruggeplaatst in Ossendrecht om te werk gesteld te worden in de Beproevingsafdeling MBA-2 in Huijbergen.


De Landmacht ging nieuwe aggregaten kopen en die moesten vooraf getest worden. Drie aggregaten werden op maandagmorgen gestart en liepen tot vrijdagmiddag continue. Wij moesten de test in ploegendienst uitvoeren en voor het onderhoud zorgen. Na de test waren de problemen bij het onderhoud bekend. Zo hebben we een andere klepspeling voorgesteld. Er ging nog al eens wat kapot, dus waren de benodigde reservedelen van de Hatz machines nu ook bekend.


Er waren twee uitvoeringen, 2,5 Kw en 4 Kw. Wij testten beide.
We hadden een "eigen" 1-tonner voor het transport van en naar de legering in Ossendrecht.

Daar hadden we een majoor als administratieve commandant en die reed in een nieuwe BMW 2002.
Ik prijsde me gelukkig met een wat oudere BMW 1600Ti.

Ik wilde toestemming voor een tv op onze legeringskamer en maakte ik een afspraak. De majoor wees me op het feit dat in Breda een nieuwe opleiding voor officieren van speciale diensten in september zou starten. Leerlingen met Havo waren na 1 jaar vaandrig, maar HTS-ers werden dan al eerste luitenant. Ik had met HTS ook voor de KMA kunnen kiezen, ware het niet dat je dan de 1e drie jaar niet mocht trouwen. En ik was al stevig verloofd met Ankie. Mijn zwager Leon volgde de onderofficiersopleiding KMS in Weert en sprak zeer positief over de Landmacht. Ook mijn eigen positieve ervaringen als dienstplichtige hielpen om de knoop door te hakken.

Ik werd beroeps officier bij de Landmacht.