Lenco van der Weel mail

Gouda.
(01-02-2001 tot 01-12-2003)


Een gedeelte van het kantorencomplex De Goudse Poort werd gehuurd door DTO.

De telefooncentrales op landmachtkazernes met troepenlegering of belangrijke staven waren op 24-uurs basis bemand.
Nieuwe technieken maakten het mogelijk om de nachtbediening te concentreren op enkele locaties. Een voorbeeld:
Iemand belt om 23:00 uur naar de sergeant van de dag van een infanteriecompagnie op de Generaal-Majoor de Ruyter van Stevendinckkazerne in Oirschot. Die is even op ronde en het gesprek valt terug naar het onbemande bedienpaneel van de telefooncentrale in Oirschot. Daar wordt het gesprek doorgeschakeld naar een andere centrale die wel bemand is. Alle informatie over het gesprek verschijnt op een beeldscherm en die bedienaar kan het gesprek doorzetten naar een ander toestel in Oirschot. In uiterst geval wordt een gespreksnotitie gemaakt.
Het klinkt eenvoudig, maar de techniek erachter is complex. Er moest een operationele keuze worden gemaakt welke centrales geen nachtbediening meer kregen en welke centrales hun taak over zouden nemen.
Het moge duidelijk zijn dat er een overschot aan burgercentralisten kwam. Dat waren functies met de schaal 5 of 6, vaak vervuld door wat ouder personeel.
Het was gevoelsmatig een moeilijk project want door de privatisering van de catering op de kazernes waren al veel burgerfuncties met dezelfde schaal verdwenen. Hoe vertel je een man van 50 uit Eindhoven met drie kinderen dat hij kan kiezen tussen een baan in Den Haag, een onwaarschijnlijke baan buiten Defensie of de WW.

Toen de basis voor de uitvoering was gelegd, werkte ik thuis met een beveiligde isdn koppeling op het DCC.
De zenuwziekte zette zich door en we konden in december 2001 met mijn laatste krachten verhuizen naar Middelburg, mijn geboorteplaats. Ook hier had ik een isdn verbinding met het DCC zodat ik nog wat voor DTO kon betekenen. Zo moest door het inkrimpen van het aantal centralisten de verkoopmatrix worden aangepast.
Op 01-12-2003 ging ik door de zoveelste reorganisatie met vervroegd functioneel leeftijdsontslag.