Lenco van der Weel mail

Openbare ULO aan de Dwarskaai.


Destijds stond achter het herenhuis langs de steeg links de fietsenstalling. Rechts was een aantal lokalen
in nieuwbouw ondergebracht. Beide gebouwen waren verbonden door een overdekte gang.


We speelden het muziekprogramma "Top of Flop" na.
De NCRV organiseeerde voor de 4e klassen een landelijke kwis.
De vragen van de verschillende kennisgebieden werden door teams van drie leerlingen beantwoord.
De radio uitzendingen vonden plaats vanuit de scholen zelf. Leraren hadden een vrije dag en
suppoosten keken toe of alles eerlijk ging.
We wonnen alleen het onderdeel aardrijkskunde. Dat ik in dit team zat was toeval.

Het leren aan de ULO ging me goed af. Juf Siebenga en meester Quartel zagen dat ik toch wel aanleg voor de techniek had.
Ik werd ingeschreven voor de UTS in Vlissingen. Die hadden teveel kandidaten en ik moest een toelatingsexamen doen.
Ik zakte op Duits en Engels. Wat nu ?
Meester Quartel nam contact op met de HTS in Vlissingen. Die zouden het volgend jaar beginnen met een vooropleiding,
het "voorbereidend jaar". De toelatingseis was ULO B, dus met extra wiskunde.
Ik bleef dus nog een jaartje op de Dwarskaai en volgde naast de vakken algebra, meetkunde en mechanica ook Engels en Duits.
Ik haalde het diploma ULO-aanvullend B met twee negens en een acht.