Lenco van der Weel mail

Vis avonturen.


Een favoriete plek, het strand van Dishoek.
Zie de aparte website in het menu links

Onlangs vond ik een aflevering van Vis-TV opgenomen op het Seisbolwerk in Middelburg.
Vis TV
De hierin vertelde historische achtergrond klopt niet geheel, maar ach ja ..