Lenco van der Weel mail

De spier/zenuwziekte.

PSMA is een spier/zenuwziekte (neuromusculaire aandoening). Het leidt tot het onvoldoende of niet functioneren van de spieren. PSMA is een progressieve aandoening, dat wil zeggen dat patiënten in de loop van de tijd steeds verder achteruitgaan. Over het tempo waarin dit gebeurt, is niets met zekerheid te zeggen.
Er zijn honderd tot tweehonderd mensen met PSMA in Nederland. De oorzaak van PSMA is niet bekend. PSMA is over het algemeen niet erfelijk, maar mogelijk spelen bij sommige vormen van PSMA erfelijke factoren een rol.
PSMA staat voor Progressieve Spinale Musculaire Atrofie.

"progressief" wil zeggen dat de ziekte steeds verder gaat
"spinaal" betekent dat het te maken heeft met het ruggenmerg
"musculair" betekent "spier"
"atrofie" is het dunner worden van weefsel

Er is een snelle en een langzame variant. Ik prijs me gelukkig met de laatste soort.

Ik heb vanaf het begin van de klachten in december 1994 regelmatig een verslag bijgehouden.